Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Akademickie Biuro Karier Akademickie Biuro Karier US zaprasza do udziału w płatnych stażach w ramach projektów „Staże szansą na praktyczne kompetencje w zarządzaniu procesowym” oraz „Staże szansą na praktyczne kompetencje w kreowaniu procesów biznesowych przy wykorzystaniu Design Thinking”.


 Katedra Mikroekonomii WNEiZ, Akademickie Biuro Karier US oraz Centrum Przedsiębiorczości WNEiZ organizują płatne staże dla studentów ostatnich lat studiów stacjonarnych I lub II stopnia z kierunków:
Ekonomia >>>
Ekonomiczno-Prawny >>>
Finanse i Rachunkowość >>>
Zarządzanie >>>

platne staze 052018

Jak do nas trafić


mapa wneiz