Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Szczęście WNEiZ PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIM SZCZĘŚCIEM.  Badanie: "Szczęście WNEiZu"
Studenci grupy 410 kierunku Ekonomia, specjalność Analizy Gospodarcze będą wdzięczni za wsparcie i wypełnienie elektronicznej ankiety dot. poczucia szczęścia wsród społeczności akademickiej naszego Wydziału.Link do ankiety dla wykładowców: >>>

Link do ankiety dla studentów: >>>

Badanie "Szczęście WNEiZu" jest oddolną inicjatywą studencką, mająca na celu analizę poczucia szczęścia wśród społeczności akademickiej WNEiZ US i stanowi część praktyczną i dodatkową do przedmiotu "Analiza Rozwoju Społeczno-Gospodarczego". Badanie składa się z dwóch części, tzn. części dot. wykładowców oraz części dot. studentów.

Wyniki badania po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w indeksowanym czasopiśmie naukowym.

Będziemy wdzięczni za pozytywny odzew i włączenie się do badania oraz rozpowszechnienie informacji.

Pozdrawiamy,

Zespół Badawczy

Skład zespołu badawczego:
  1. Anna Sobolewska
  2. Marta Orzeszko
  3. Kamila Szewczuk
  4. Weronika Piec
  5. Patrycja Thiefs
  6. Wioleta Czerniawska
  7. Alex Nowakowski
  8. Tomasz Wojciechowski
  9. Mateusz Bańkowski
Opiekun naukowy: mgr Małgorzata Zakrzewska

Jak do nas trafić


mapa wneiz