Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
obrona pracy dr 22.07.2019 r. o godz. 10.00 w sali 126 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr.  Marka Jasztala
nt. Kierunki modyfikacji audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych policji

Promotor: prof. zw. dr hab. Kazimiera Winiarska
Recenzenci:
dr hab. Wojciech Fliegner (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) 
dr hab. dr hab. Henryk Lelusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

pdf Zawiadomienie o obronie
pdf Autoreferat
pdf Streszczenie pracy doktorskiej
pdf Recenzja - dr hab. W. Fliegner
pdf Recenzja - dr hab. H. Leluszobrona pracy dr 23.07.2019 r. o godz. 10.30 w sali 126 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr  Ilony Kędzierskiej-Bujak
nt. Koncepcja pomiaru dokonań dla uczelni

Promotor: prof. dr hab. Waldemar Gos
Recenzenci:
dr hab. Małgorzata Rówińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) 
dr hab. Robert Kowalak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

pdf Zawiadomienie o obronie
pdf Autoreferat
pdf Streszczenie pracy doktorskiej
pdf Recenzja - dr hab. M. Rówińska
pdf Recenzja - dr hab. R. Kowalak

Jak do nas trafić


mapa wneiz