Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Konkurs prac magisterskich 31.01.2019 r. o godz. 9.30 w sali 126 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 
mgr.  Jacka Markiewicza
nt. Zarządzanie portfelem klientów MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Promotor: dr hab. prof. US Edyta Rudawska
Recenzenci:
dr hab. Joanna Hernik (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) 
dr hab. prof. UE Maciej Mitręga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

pdf Zawiadomienie o obronie
pdf Autoreferat pracy
pdf Streszczenie pracy
pdf Recenzja - dr hab. Joanna Hernik
pdf Recenzja - dr hab. Maciej Mitręga

Jak do nas trafić


mapa wneiz