Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Marketing i rynek W ostatnim numerze czasopisma Marketing i Rynek (11/2017) zostały opublikowane artykuły wieńczące ogólnopolską konferencję „Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii”, zorganizowaną przez pracowników Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim WNEiZ US.


Konferencja odbyła się 9 czerwca 2017 r. w Szczecinie i zgromadziła około 80 naukowców z 22 ośrodków naukowych w kraju i praktyków - przedstawicieli biznesu z województwa zachodniopomorskiego zainteresowanych tą tematyką.

pdf Marketing i Rynek (11/2017) - spis treści

Jak do nas trafić


mapa wneiz