Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Tytuł pracy: Optymalizacja zakresu informacji o kapitałach własnych w sprawozdaniach finansowych spółek z rynku NewConnect
dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: finanse
promotor: prof. zw. dr hab.  Kazimiera Winiarska
recenzenci: prof. W. Gabrusewicz, prof. J. Iwin-Garzyńska
pdf Recenzja - prof. W. Gabrusewicz
pdf Recenzja - prof. J. Iwin-Garzyńska

Jak do nas trafić


mapa wneiz