Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Tytuł pracy: Wpływ ubóstwa energetycznego na warunki życia gospodarstw domowych w Polsce
dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: nauki o zarządzaniu
promotor: dr hab. Janusz Korol, prof. US
recenzenci: Józef Dziechciarz, prof. UE, dr hab. Barbara Kryk, prof. US
pdf Informacje o obronie
pdfAutoreferat pracy doktorskiej
pdfRecenzja - prof. J. Dziechciarz
pdfRecenzja - prof. B. Kryk

Wyszukiwarka

kalendarz
Nr 1
Spacer
LipDub WNEiZ US
MBA
studia doktoranckie
Baltic Museums
Pomozesz Pomoge
Akademickie Biuro Karier
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości US
Stowarzyszenie
Samorząd WNEiZ
Softlandia
WCE
TEKOM
Odwiedź nas: BIP Facebook Youtube

Jak do nas trafić


mapa wneiz