Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Tytuł pracy: Statystyczno-ekonometryczne badanie wpływu determinant rynku nieruchomości na poziom rozwoju społeczno- gospodarczego regionów nadmorskich
dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: ekonomia
promotor: prof. zw. dr hab.  Józef Hozer
recenzenci: prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, dr hab. prof. US Sebastian Kokot
pdf Informacje o obronie

Jak do nas trafić


mapa wneiz