Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Tytuł pracy: Wynik finansowy a wycena rynkowa spółek giełdowych sektora spożywczego

dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: zarządzanie
promotor: dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW
recenzenci: prof. dr hab. Dorota Maria Witkowska,  dr hab. Sebastian Majewski, prof. US

pdf Informacje o obronie

Jak do nas trafić


mapa wneiz