Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Tytuł pracy: Text mining method in evaluation of media's on impact on market value ratio's (Metoda text miningu w ocenie wpłlywu mediów na kształtowanie się wskaźników wartości rynkowej )
dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: zarządzanie
promotor: dr hab. inż. Kesra Nermend, prof. nadzw. US
recenzenci: prof. dr hab. Magdalena Beata Osińska, prof. dr hab. Bolesław Borkowski

pdf Informacje o obronie
pdf Recenzja - prof. Borkowski
pdf Recenzja - prof. Osińska

Wyszukiwarka

kalendarz
Nr 1
Spacer
LipDub WNEiZ US
MBA
studia doktoranckie
Baltic Museums
Pomozesz Pomoge
Akademickie Biuro Karier
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości US
Stowarzyszenie
Samorząd WNEiZ
Softlandia
WCE
TEKOM
Odwiedź nas: BIP Facebook Youtube

Jak do nas trafić


mapa wneiz