Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Tytuł pracy: Ekonomiczna Wartość Dodana w zarządzaniu przedsiębiorstwami sektora telekomunikacyjnego w Polsce
dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: nauki o zarządzaniu
promotor: dr hab. Jakub Swacha, prof. nadzw. US
recenzenci: prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz,   dr hab. Anna Pamuła

pdf Zawiadomienie o rozprawie
pdf Autoreferat
pdf Streszczenie pracy
pdf Recenzja - prof. W. Gabrusewicz
pdf Recenzja - dr hab. A. Pamuła

Wyszukiwarka

kalendarz
Nr 1
Spacer
LipDub WNEiZ US
MBA
studia doktoranckie
Baltic Museums
Pomozesz Pomoge
Akademickie Biuro Karier
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości US
Stowarzyszenie
Samorząd WNEiZ
Softlandia
WCE
TEKOM
Odwiedź nas: BIP Facebook Youtube

Jak do nas trafić


mapa wneiz