Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Tytuł pracy: Wykorzystanie Internetu w procesie internacjonalizacji MSP
dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: zarządzanie
promotor: dr hab. Ewa Frąckiewicz
recenzenci: prof. dr hab. Jan W. Wiktor,   dr hab. Mirosław Jarosiński

pdf Zawiadomienie o obronie
pdf Streszczenie pracy
pdf Recenzja - prof. dr hab. Jan W. Wiktor
pdf Recenzja - dr hab. Mirosław Jarosiński

Jak do nas trafić


mapa wneiz