Zdjecie
dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz e-mail

Instytut Zarządzania
Katedra Marketingu
WEFiZ

Aktualności

W związku z bieżącą sytuacją, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2  i decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, od 12 marca do odwołania zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne dla studentów, doktorantów, kursantów i słuchaczy studiów podyplomowych US.

Seminarzystów, którzy w tym semestrze rozpoczęli semianarium, proszę o zapoznanie się z meteriałem: O pisaniu pracy dyplomowej (zakładka Seminaria dyplomowe). Seminarzystów z grup D51 oraz D52 zapraszam na dodatkowe spotkanie na Teamsach 30.05.2020r., godz. 10.00. 6 czerwca będą omawiane zasady dot. opracowania pracy magisterskiej.

Studentów z kierunku GN proszę o zapoznanie się z materiałem zawierającym wykłady zaplanowane na: 23.03., 6.04 oraz 20.04.2020r. (zakładka Prowadzone przedmioty). Państwa zaliczenie zostanie przeprowadzone przez dr Annę Gdakowicz.

Pozostałym Państwu, z którymi mam zajęcia z Marketingu usług oraz Marketingu usług finansowych, zadania do wykonania w trybie zdalnym zostały przesłane na adresy mejlowe Państwa grup. Ćwiczenia z Marketingu usług od 31.03.2020r. są prowadzone przez doktorantkę p. Darię Wrukowską. Zaliczenie z Marketingu usług finansowych przypada na 28.05.2020r., godz. 16.30. Odbędzie się z wykorzystaniem Teamsów.

Dodatkowe zaliczenia w sesji egzaminacyjnej:
27.06.2020 r., godz. 9.00, Marketing usług finansowych, Teamsy
27.06.2020 r., godz. 10.00, PR, Teamsy