Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Jaworek, Magdalena Kuczmarska 665
Strony: 665–677
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-53
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące aktywności władz samorządowych województwa kujawsko pomorskiego na rzecz kreowania klimatu inwestycyjnego sprzyjającego napływowi bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Artykuł został podzielony na dwie zasadnicze części. W pierwszej zaprezentowano skalę napływu kapitału zagranicznego do województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast w drugiej – wyniki badania zrealizowanego w 2015 roku przez zespół Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pn. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim.
Słowa kluczowe: klimat inwestycyjny, atrakcyjność inwestycyjna regionów, gminy województwa kujawsko-pomorskiego

CREATING INVESTMENT CLIMATE BY LOCAL AUTHORITIES TO ATTRACT FOREIGN DIRECT INVESTORS TO THE KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODESHIP

Abstract
The article presents some of the issues related to creating investment climate by local authorities to attract foreign direct investors to the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship. The problems discussed in this article are presented in two main parts. The first part focuses on the scope of foreign capital inflow to the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship. The second part presents the results of a survey conducted under research project entitled “Foreign Direct Investment in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship” conducted by a team of Nicolaus Copernicus University of Toruń, Poland in the year 2015.
Keywords: investment climate, regional attractiveness, communes of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, foreign direct investors