Zeszyty naukowe
Autor: Krzysztof Biernacki 13
Strony: 13–21
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-01
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Artykuł prezentuje wpływ podatku od towarów i usług (VAT) na wybór finansowania inwestycji leasingiem operacyjnym lub finansowym.
Metodologia badania – Badanie oparto na analizie szeregów liczbowych w oparciu o case study, gdzie zmianie ulegają poszczególne parametry założonego modelu.
Wynik – Podatek od towarów i usług determinuje wybór metody finansowania, wpływając na jej opłacalność dla przedsiębiorcy. Dotyczy to sytuacji, gdy przedsiębiorca nie ma pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego ze względu na prowadzenie sprzedaży zwolnionej. W zależności od tzw. proporcji odliczenia podatku naliczonego i kosztu finansowania leasingiem, w określonych sytuacjach powinien być wybrany leasing finansowy jako korzystniejsza metoda finansowania inwestycji rzeczowych podatnika.
Oryginalność/wartość – Dotychczas problematyka wpływu podatku obrotowego, w szczególności podatku od towarów i usług na wybór metody finansowania inwestycji rzeczowych nie była przedmiotem analizy w polskiej literaturze przedmiotu.
Słowa kluczowe: podatek od towarów i usług, leasing finansowy, leasing operacyjny, proporcja odliczenia podatku naliczonego

TAX INFLUENCE ON ASSET FINANCING IN A FORM OF FINANCIAL OR OPERATING LEASE

Abstract
The influence of turnover taxes, especially value added tax (VAT) on the form of asset financing in a form of financial or operational lease, has not been analyzed in financial area yet. This paper focus on a hypothesis, how cost of lease agreement and the possibility to deduct input tax, reflect on the decision about choosing financial or operational lease. Finally the survey shows, that the cost of finance has larger impact on the decision about the form of lease agreement, than the percentage value of input tax deduction.
Keywords: the Value Added Tax (VAT), financial leasing, operating leasing