Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne będą przyjmowani na wybrany kierunek według kolejności wynikającej z liczby punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym i wyznaczonej według algorytmu ( pdf do pobrania).


Szczegółowe informacje nt. kryteriów kwalifikacji i warunków przyjecia na studia w opisie kierunku studiów.

Studia I. stopnia

Studia II. stopnia

Jak do nas trafić


mapa wneiz