Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do 25 stycznia 2019 r. prowadzi nabór wniosków w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 pt. „Kurs na MOOC”, dotyczącym stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu.


Z dokumentacją konkursową można zapoznać się na stronie:
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pz218/

Załączniki:
  1. pdf regulamin konkursu
  2. docx standardy i limity kosztów
Jeżeli zdecydujecie się Państwo aplikować w niniejszym konkursie to należy do dnia 16.01.2019 r. złożyć do Działu Projektów Europejskich US wygenerowane wnioski w celu sprawdzenia poprawności pod względem formalnym.

Jak do nas trafić


mapa wneiz