Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
pdf Organizacja roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Szczecińskim

pdf Organizacja roku akademickiego 2016/2017 w Uniwersytecie Szczecińskim

Rok akademicki 2016/2017

SEMESTR ZIMOWY
29.09.2016 Dzień adaptacyjny dla studentów I roku I i II st. studiów stacjonarnych WNEiZ US
30.09.2016 Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 w Uniwersytecie Szczecińskim
01.10.2016 - 30.01.2017 Zajęcia dydaktyczne
23.12.2016 - 02.01.2017 Przerwa świąteczna
31.01.2017 - 13.02.2017 Sesja egzaminacyjna
14.02.2017 - 20.02.2017 Przerwa międzysemestralna
21.02.2017 - 27.02.2017 Zimowa sesja poprawkowa
Dni rektorskie:  
31.10.2016  
Zajęcia zamienne:  
25.01.2017 Zajęcia piątkowe (tydzień 1)
26.01.2017 Zajęcia piątkowe (tydzień 2)
Termin składania indeksów przez studentów mija 28-02-2017 r.

SEMESTR LETNI
01.03.2017 - 26.06.2017 Zajęcia dydaktyczne
14.04.2017 - 19.04.2017 Przerwa świąteczna
27.06.2017 - 10.07.2017 Sesja egzaminacyjna
11.09.2017 - 24.09.2017 Sesja poprawkowa
Dni rektorskie:  
02.05.2017  
25.05.2017 Dzień Sportu
Zajęcia zamienne:  
22.06.2017 Zajęcia wtorkowe
23.06.2017 Zajęcia czwartkowe
Zaliczenie roku akademickiego (ostateczny termin złożenia indeksów) 25-09-2017 r.

Jak do nas trafić


mapa wneiz