Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Witkowski 217
Strony: 217-231
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, że przedsiębiorstwa w czasie zachwiania gospodarczego ograniczają wypłacanie dywidend. Pragnąc zweryfikować powyższą hipotezę, wykonano ocenę wpływu kryzysu finansowego na: liczbę spółek dywidendowych, relację spółek dywidendowych do spółek ogółem, a także na wskaźnik wypłaty dywidendy.
Słowa kluczowe: polityka dywidendowa, kryzys finansowy, cel przedsiębiorstwa.

DIVIDEND POLICY ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE IN THE CONTEXT OF THE FINANCIAL CRISIS

Summary
This article attempts to verify the hypothesis that during the financial crisis, companies wishing to increase their chances of survival (capital buffer), will resign, or possibly reduce the rate of dividend.
Keywords: dividend policy, financial crisis, corporate objective.