Zeszyty naukowe
Autor: Marzena Matkowska 193
Strony: 193-205
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule dokonano identyfikacji najważniejszych cech polskiego emigranta oraz podjęto próbę wskazania zmian, jakie nastąpiły w procesach emigracyjnych pomiędzy rokiem 2002 a 2011. Podstawą analizy były dane z Narodowych Spisów Ludności i Mieszkań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystycznych w latach 2002 i 2011. W pierwszej części przedstawiono skalę zjawiska emigracji z Polski i jej zmiany na przestrzeni analizowanego okresu, kolejna część zawiera analizę struktury geograficznej wyjazdów, w ostatniej przedstawiono statystyczny obraz współczesnego polskiego emigranta.
Słowa kluczowe: migracje zagraniczne, emigracja zarobkowa, emigracja z Polski, Narodowy Spis Ludności i Mieszkań

PROFILE OF POLISH EMIGRANT IN THE LIGHT OF NATION CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 2011

Abstract
The first aim of this article is to analyse the most important trends in emigration from Poland in the light of Nation Census of Population and Housing 2011. The second aim is to identify the changes in our emigration between Nation Censuses of Population and Housing in 2002 and 2011.
The first part of the article includes the structure, numbers and dynamics of emigration of citizens from Poland. In the second part it is presented the geographical outline of emigration flows and their changes after 2002. The final part of dissertation describes the statistical emigrant’s profile.
Keywords: international migration, labour emigration, emigration form Poland, Nation Census of Population and Housing in
JEL Codes: F22, J11, J61