Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Zajęcia z grupą 122 B odbywające się w dniu 15.05.br oraz zajęcia z grupami 120 A, 122 A i sp. RFiA A odbywające się w dniu 16.05.br. z mgr. T. Zygmańskim, ze względu na wyjazd służbowy, są przełożone według następującego planu.:

22.05.br w godz. 15:30-17:00 w sali nr 0101lab z grupą 122 B (rachunkowość małych firm),

25.05.br. w godz. 10:00-11:30 w sali nr 0101lab z grupą 120 A (rachunkowość małych firm),

25.05.br. w godz. 12:00-13:30 w sali nr 0101lab z grupą sp. RFiA A (badanie sprawozdań finansowych),

25.05.br. w godz. 14:00-15:30 w sali nr 0101lab z grupą  122 A (rachunkowość małych firm),

Jak do nas trafić


mapa wneiz