Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Fundacja 'Wileńszczyzna' jest organizacją pozarządową, od 10 lat wspierającą studentów polskiego pochodzenia, którzy przyjechali na studia do Polski z krajów byłego ZSRR. W roku akad. 2018/2019 realizuje projekt Program Stypendialny im. Stanisława Grabskiego dla Polaków ze Wschodu - X edycja. Inicjatywa skierowana jest do osób polskiego pochodzenia wywodzących się z krajów byłego ZSRR.

Wsparciem mogą być objęci studenci kierunków ekonomicznych na polskich uczelniach.

W obecnej edycji programu, Fundacja planuje przyznać co najmniej 100 stypendiów.

Wnioski stypendialne będą przyjmowane do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, ale nie dłużej niż do 30.08.2019 r. podczas naborów:
2. nabór do 2.12.2018
3. nabór do 20.03.2019
4. nabór do 30.06.2019

Więcej informacji: www.stypendium.org/

Jak do nas trafić


mapa wneiz