Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

SZKOLENIE BHP studentów i doktorantów US (dotyczy osób, które nie zaliczyły szkolenia w pierwszym terminie)

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich odbywają szkolenie składające się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.
  1. Część teoretyczna realizowana w formie kształcenia na odległość (e-learning) od 14.02.2019 r., od godz. 12.00 do 27.02 2019 r., do godz. 24.00
  2. Część praktyczna realizowana jest przez Pracownię Bezpieczeństwa Wodnego, Wydział Nauk o Ziemi, ul. Mickiewicza 16 a. w terminie 21-28.02.2019 r.
Dostępne terminy godzinowe szkolenia praktycznego ukażą się na platformie e-learningowej po zaliczeniu testu z części teoretycznej.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, niestacjonarnych pierwszego stopnia, niestacjonarnych jednolitych magisterskich oraz studiów doktoranckich
odbywają szkolenie składające się z tylko z części teoretycznej realizowanej w formie kształcenia na odległość (e-learning)
w terminie:
od 14.02.2019 r., od godz. 12.00
do 27.02 2019 r., do godz. 24.00

Jak do nas trafić


mapa wneiz