Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Dla studentów III roku kierunku Zarządzanie I stopień
Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu : Zarządzanie kapitałem trwałym- odbędzie się w dniu 04.07.2017r o godz. 12.00 w Instytucie Zarządzania i Inwestycji.

Jak do nas trafić


mapa wneiz