Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Z dniem 15 stycznia 2018 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych zaprzestaje wykonywania świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz profilaktyki z zakresu medycyny pracy – w placówce Uniwersytetu Szczecińskiego - zlokalizowanej przy ul. Bohaterów Warszawy 75.

Studenci i doktoranci zadeklarowani w Przychodni Uniwersytetu Szczecińskiego objęci są opieką w innych (do bieżącego wyboru przez studenta lub doktoranta) lokalizacjach SP ZOZ Szkół Wyższych, między innymi w:
  1. Ul. Bohaterów Warszawy 51 (przychodnia ZUT)

  2. Al. Wojska Polskiego 97 (przychodnia specjalistyczna) Więcej informacji: sekretariat SPZOZSW tel. 91 422 12 45.

Jak do nas trafić


mapa wneiz