Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
plenfrderu


Do artykułów publikowanych w „Studia Informatica” należy dołączyć:
  • krótkie streszczenie (maksymalnie 850 znaków ze spacjami; do 0,3 stronicy), zarówno w języku polskim jak i angielskim; przy tłumaczeniu należy podać nazwisko i imię autora streszczenia (tłumacza);
  • słowa kluczowe (3-5) w obu językach;
  • przetłumaczony tytuł.
Przykład

TYTUŁ W JĘZYKU POLSKIM
(litery drukowane, bold, wycentrowane; 14 pkt.)

Streszczenie (w języku polskim): W artykule …. (czcionka 10 pkt.).

Słowa kluczowe: … (czcionka 10 pkt.).

Po spisie literatury umieścić:

TYTUŁ W JĘZYKU ANGIELSKIM
(litery drukowane, bold, wycentrowane, czcionka 12 pkt.)

SUMMARY (j.w.)

Tekst …. (czcionka 10pkt.).

Keywords: … (czcionka 10 pkt.).

Translated by Jan Kowalski