Szkoła giełdowa
WNEiZ

Program kursu Szkoły Giełdowej realizowany jest w trakcie pięciu wykładów i obejmuje łącznie 14 godzin. W kursie może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany zdobywaniem wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego, sposobów inwestowania i zasad rządzących rynkiem papierów wartościowych.

Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu rynku kapitałowego, wykładowcy akademiccy oraz pracownicy instytucji rynku giełdowego.

1. Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe (3 godziny), w tym m.in.:
   • Pojęcia wstępne
   • Rynek kapitałowy
   • Instrumenty finansowe notowane na giełdzie
   •  Instytucje zbiorowego inwestowania
2. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (3 godziny), w tym m.in.:
   • Rynek giełdowy
   • Systemy notowań
   • Rodzaje zleceń
   • Harmonogram sesji
   • Nadzór nad sesją
3. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2 godziny), w tym m.in.:
   • Podstawowe pojęcia rynku finansowego
   • Wzrost gospodarczy i polityka gospodarcza
   • Wpływ gospodarki na rynek finansowy
   • Analiza fundamentalna – otoczenie przedsiębiorstwa
4. Wybór i ocena spółki (3 godziny), w tym m.in.:
   • Sprawozdania finansowe spółek
   • Wskaźniki rynkowe
   • Analiza fundamentalna
   • Jak korzystać z informacji
5. Analiza techniczna, finanse behawioralne i zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych (3 godziny), w tym m.in.:
   • Pojęcie portfela inwestycyjnego
   • Najważniejsze metody podejmowania decyzji inwestycyjnych
   • Analiza techniczna
   • Trendy rynkowe


© Uniwersytet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.