Szkoła giełdowa
WNEiZ

dr Waldemar Aspadarec - Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Finansów

Absolwent Uniwersytet Szczecińskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2005 - stopień naukowy doktor nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia; Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, specjalności: finanse, rynki finansowe, metody ilościowe
Aktywny inwestor giełdowy. Współpracuje z organizacjami popularyzującymi wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.
Poza macierzystą uczelnią dr Waldemar Aspadarec głównie zajmuje się doradztwem i konsultacjami dotyczącymi funkcjonowania rynku finansowego, a także opracowaniami z zakresu analizy finansowej. Autor kilkunastu opracowań o charakterze praktycznym i aplikacyjnym. Pracował na zlecenie między innymi Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i wielu innych podmiotów.
Obszary naukowo-badawcze:
- problematyka rynków finansowych w szczególności inwestycji alternatywnych;
- instrumenty pochodne
- finanse publiczne
Doświadczenie zawodowe
Wielokrotnie prowadził kursy dla menedżerów, studentów i pozostałych środowisk z dziedziny rynku finansowego, finansów, w odpowiedzi na społeczną potrzebę inicjowania i wspierania działań edukacyjnych promujących rynek kapitałowy i giełdę jako element nowoczesnej gospodarki. Dodatkowo ma w dorobku znaczną liczbę artykułów publicystycznych, które ukazały się w dziennikach „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza” i „Parkiet”. Jest również stałym komentatorem wydarzeń ekonomicznych i biznesowych w Radiu Szczecin.

mgr Anna Bardyszewska-Sęk - do sierpnia 2016 r. związana z CDM Pekao S.A

Absolwentka  Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych:  Rachunkowość Zarządcza i Controlling na  Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych. Od 1993 roku zawodowo związana z Biurem Maklerskim Pomorskiego Banku Kredytowego SA w Szczecinie,, a od 1997 roku do  sierpnia 2016  z  Centralnym Domem Maklerskim Pekao SA.
Wieloletni wykładowca Szkoły Giełdowej przy Uniwersytecie Szczecińskim.

dr hab. Agnieszka Majewska prof. US - Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Finansów

2015 – stopień naukowy: doktor habilitowany nauk ekonomicznych, dyscyplina: finanse, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, specjalność: instrumenty pochodne, zarządzanie ryzykiem, ekonometria, inżynieria finansowa, metody ilościowe na rynku kapitałowym,
2003 – stopień naukowy doktor nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia; Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, specjalność: metody ilościowe na rynku kapitałowym, 1999 – 2001 Master of Business Administration
1998 – 2001    Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, studia doktoranckie
1993 – 1998    magister ekonomii Uniwersytet Szczeciński, Wydział Transportu i Łączności, studia magisterskie, specjalizacja: Metody matematyczne w ekonomii.
Obszary naukowo-badawcze
- Instrumenty pochodne
- Zarządzanie ryzykiem
- Analiza ryku kapitałowego
- Wycena instrumentów pochodnych
- Inwestowanie na rynku kapitałowym
- Opcje menedżerskie
Staże, doświadczenie zawodowe, wykłady specjalistyczne
- 1996 – Staż w Banku Ochrony Środowiska SA, Oddział w Koszalinie
- 1997 – Staż w BRE Banku SA., oddział w Szczecinie
- 2009 – Staż w Universita degli Studi di Bari, Włochy
- 2012 – Uczestnik i wykładowca w Winter School on Stochastic Dynamics and Control in Finance and Economics, ISEG, Technical University of Lisbon.
- 2013 – Staż w Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, Portuglia (University of Humanities and Technologies)
- 2014 – Staż w Universitatea „1Decembre 1918”, Alba Iulia, Rumunia
- Szkoła Giełdowa w Szczecinie wykładowca w poprzednich edycjach (organizator Giełda Papierów Wartościowych SA i Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania),
- Studium Podyplomowe Ubezpieczenia i Rynki Kapitałowe

dr hab. Sebastian Majewski prof. US - Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Finansów

2013 – stopień naukowy: doktor habilitowany nauk ekonomicznych, dyscyplina: finanse; Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, specjalność: ekonometria, finanse behawioralne, metody ilościowe na rynku kapitałowym, rynek kapitałowy, ekonomika i finanse sportu,
2001 – stopień naukowy: doktor nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia; Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, specjalność: ekonometria,
1997 – 2000    Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, studia doktoranckie
1992 – 1997    magister ekonomii; Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, studia magisterskie, specjalizacja: Metody matematyczne w ekonomii.
Obszary naukowo-badawcze:
- Rynek akcji
- Zarządzanie ryzykiem
- Analiza ryku kapitałowego
- Wycena instrumentów finansowych
- Inwestowanie na rynku kapitałowym
- Ekonomika i Finanse sportu
- Finanse behawioralne
Staże, doświadczenie zawodowe, wykłady specjalistyczne
- 1994 – Staż na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
- 1995 – Staż w Banku Ochrony Środowiska SA., oddział w Koszalinie
- 1997-1998 – PPOiP Paszutil SA w Szczecinie – dział rachunkowości zarządczej
- 1998-2000 – Pomorski Bank Kredytowy SA, Bank Pekao SA w Szczecinie – Departament Skarbu, Departament Planowania Finansowego, II Oddział
- 2007 – Staż w Universita degli Studi di Bari, Włochy
- 2008 – Staż w Universita degli Studi di Bari, Włochy
- 2009 – Staż w Universita degli Studi di Bari, Włochy
- 2013 – Wizyta studyjna w Manchester Metropolitan University, Wielka Brytania
- 2014 – Staż w Universita degli Studi di Messina, Włochy
- Szkoła Giełdowa w Szczecinie – wykładowca w poprzednich edycjach (organizator Giełda Papierów Wartościowych SA i Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania),
- Studium Podyplomowe Ubezpieczenia i Rynki Kapitałowe
- 2010-2014 – współwłaściciel i dyrektor zarządzający spółki Venturelli Polska SA sp. z o.o.
- Od 2008 roku – Wiceprezes Zarządu Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego sp. z o.o.
- 2012-2016 – Lider modułu metod ilościowych na studiach Master of Business Administration

mgr inż. Marcin Mielnik - CDM Pekao S.A

Absolwent 2 szczecińskich uczelni:
- Tytuł Magistra Politechniki Szczecińskiej na kierunku Logistyka i Zarządzanie w Transporcie Morskim
- Tytuł Inżyniera Wyższej Szkoły Morskiej na kierunku Eksploatacja Portów i Floty Morskiej
Od 12 lat Pracownik Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami doradztwa inwestycyjnego.
Prowadzący licznych szkoleń produktowych i w zakresie funkcjonowania rynków kapitałowych dla klientów Centralnego Domu Maklerskiego.
Członek Rady Konsultacyjnej III kadencji przy Prezesie Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.


© Uniwersytet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.