Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Pęksyk 629
Strony: 629-636
pdf pełen tekst

Streszczenie
Artykuł podejmuje problematykę szacunku kosztu kapitału własnego w warunkach kryzysu finansowego na przykładzie USA. Inspiracją do podjęcia takiego problemu badawczego były pojawiające się publikacje traktujące o fundamentalnych problemach związanych z szacowaniem kosztu kapitału własnego w oparciu o klasyczne modele. W pracy omówiono przydatność klasycznych metod szacowania elementów składowych modeli kosztu kapitału własnego oraz zaprezentowano nowe, wyłaniające się kierunki badań.

IS KEY ISSUES RELATED TO THE COST OF EQUITY CAPITAL CALCULATION IN THE CONTEXT OF FINANCIAL CRISIS IN USA


Summary
This paper addresses the challenge of how to calculate the elements necessary to properly establish the cost of equity capital in the time of financial crisis. The discussion focuses on the example of USA economy struggling with the latest financial crisis. All findings are substantiated in the thorough review of the available research papers investigating applicability of the most common techniques to the long term fundamental models.