Zeszyty naukowe
Autor: Arkadiusz Kustra, Maria Sierpińska 757
Strony: 757–766
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W artykule pokazano ewolucję funkcji dyrektora finansowego od statycznego do dynamicznego jej charakteru. Dyrektor finansowy koncentrował się na planowaniu finansowym i budżetowaniu działalności operacyjnej, ustalaniu odchyleń od założonych planów i ich przyczyn, zarządzaniu środkami pieniężnymi i dostarczaniu kapitału na finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Wraz z nasileniem się procesów globalizacji i pojawieniem się kryzysu finansowego dyrektor finansowy musi być kreatorem zmian i posiadać umiejętność przewidywania ich skutków oraz zarządzania strategicznymi obszarami biznesu.
Słowa kluczowe: dyrektor finansowy, zarządzanie przedsiębiorstwem, kompetencje

EVOLUTION OF CFO FUNCT IONS IN THE ENTERPRISE

Abstract:
In the article, it was showed the evolution of CFO functions from statistic to dynamic character. Previously, the CFO focused on financial planning and budgeting of in the operational activity, identification of deviations from established budgets and their reasons, cash management, providing capital for financing of business development. Along with intensification of globalization processes and financial crisis, the CFO must become the creator of changes and having ability to prediction the crisis effects and management in strategic business units.
Keywords: CFO, enterprise management, competence