Zeszyty naukowe
Autor: Maurizio Lanfranchi, Carlo Giannetto, Rosa Concetta Chirieleison 577
Strony: 577–587
pdfpełen tekst

Abstract:
The consumer’s expectations are linked not only to the material benefit that the product itself can satisfy, but, and above all, to its satisfaction, which can be of different types according to its identity and which represents the necessary stronghold to obtain a competitive advantage over competitors. A company’s competitive advantage is influenced by the endogenous changes, which are internal to the company and to its capacity of reacting to and anticipating the exogenous changes, external to it. The aim of the research is to analyze the relationship in marketing. It can be considered as an established connection between customers and the company and it is a one-to-one relationship, which is a bond between the brand and its target. Successful examples that have followed this marketing policy are the companies Danone end Grom.
Keywords: agri-food marketing, customer satisfaction, Services Quality, agri-food businesses

SATYSFAKCJA KLIENTA, JAKO PODSTAWOWA ZASADA SUKCESU FIRMY

Streszczenie:
Oczekiwania konsumentów są nie tylko związane z korzyściami materialnymi, które sam produkt może zaspokoić. Zadowolenie z produktu stanowi niezbędną twierdzę do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Przewagą konkurencyjną spółki jest wpływ endogennych zmian, które są wewnątrz firmy i jej zdolności do reagowania na przewidywanie zmiany egzogenne pochodzące z zewnątrz. Celem badań jest analiza relacji w marketingu. Badania pokazują relację pomiędzy klientem a firmą, jest to relacja jeden-do-jednego, która jest spójna z marką i jej celem. Firmy Danone i Grom z sukcesem wykorzystują tego rodzaju politykę marketingową.
Słowa kluczowe: marketing rolno-spożywczy, zadowolenie klientów, jakość świadczonych usług, przedsiębiorstwa rolno-spożywcze