Zeszyty naukowe
Autor: Szymon Bryndziak 37
Strony: 37-44
pdfpełen tekst
 
Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest prezentacja zjawiska transferu rezydencji podatkowej, przedstawienie podstawowych technik wykorzystywanych w tym celu i problemów, jakie się z tym wiążą. Metodologia badania – Jako metodę badawczą wykorzystano studia literaturowe. Wynik – Wynikiem niniejszego artykułu jest możliwość zakwalifikowania zjawiska transferu rezydencji podatkowej jako potencjalnie dopuszczalnej techniki optymalizacji podatkowej, szczególnie w warunkach braku klauzuli obejścia prawa podatkowego. Oryginalność/Wartość – Artykuł prezentuje wartości poznawcze w zakresie sposobów i technik stosowania metod transferu rezydencji podatkowych oraz minimalizacji obciążeń podatkowych w oparciu o konstrukcje nabywania korzyści umownych.
Słowa kluczowe: unikanie opodatkowania, uchylanie się od opodatkowania, transfer rezydencji podatkowej, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

TAX TREATIES ABUSE BY METHODS OF ACQUIRING TAX RESIDENCY

Abstract:
Purpose – The main purpose of this article is to present the phenomenon of acquiring tax residency and description of its role in international tax planning and the place in tax optimization strategies. Design/Methodology/approach – Author has used the literature studies methodology. Findings – The result of this articles, it is possible to classify the phenomenon of transfer tax residence as potentially acceptable tax optimization technique. Originality/value – This paper have cognitive value about techniques for apply international tax optimization methods based on acquiring tax residency.
Keywords: tax avoidance, tax evasion, acquiring tax residency, tax treaties