Zeszyty naukowe
Autor: Marta Nowak 115
Strony: 115–123
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem badania jest stwierdzenie, w jaki sposób różne motywatory są oceniane jako zachęta do pracy w controllingu. Metodologia badania – zastosowano badania empiryczne z wykorzystaniem metody ankietowej. Wynik – stwierdzono zróżnicowanie oceny tego, jak poszczególne czynniki motywują do pracy w controlingu, w zależności od tego, jakie są rzeczywiste i deklaratywne powiązania osób dokonujących takiej oceny. Oryginalność/Wartość – tematyka związana z pracą controllera pod kątem psychologicznym i behawioralnym nie była wcześniej w Polsce przedmiotem badań empirycznych.
Słowa kluczowe:
motywacja, controlling

PERCIEVED MOTIVATION OF WORKING IN CONTROLLING. EMPIRICAL STUDY RESULTS

Abstract:
Purpose – the goal of the research is to identify how different motivators are assessed as motivating to work in controlling. Design/Methodology/approach – the empiric study was conducted with a usage of questionnaire method. Findings – the differentiation of assessment of how different motivators motivate to work in controlling, depends on the real and declarative connections with controlling of people who assess given motivators. Originality/value – the filed of psychological and behavioural aspects of controller’s work hasn’t been researched in Poland by usage of empiric methods before.
Keywords:
motivation, controlling