Zeszyty naukowe
Autor: Edward Nowak 105
Strony: 105–113
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – głównym celem artykułu jest ukazanie roli rachunku wyników opartego na rachunku kosztów pełnych, w ocenie rentowności klientów w ramach koncepcji zarządzania relacjami z klientami. Metodologia badania – aby zrealizować cel artykułu dokonano krytycznego przeglądu literatury oraz przeprowadzono badanie empiryczne w wybranym przedsiębiorstwie usługowym. Wynik – w artykule przedstawiono zasady ustalania wyników ze sprzedaży w układzie klientów i oceny rentowności klientów oraz wykazano praktyczną przydatność zaproponowanych rozwiązań. Oryginalność/Wartość – propozycje metodyczne wspomagają relacje z klientami ukierunkowane na optymalizację wyników ze sprzedaży produktów i kształtowanie odpowiednich relacji z klientami.
Słowa kluczowe:
zarządzanie relacjami z klientami, rentowność klientów, rachunek wyników klientów, rachunek kosztów klientów

RESULTS ACCOUNT AND CUSTOMER PROFITABILITY APPRAISAL USING THE TOTAL ABSORPTION COSTING METHOD

Abstract:
Purpose – presenting the role of total absorption costing method of results account calculation in appraising customer profitability, within the framework of customer relation management concept. Design/Methodology/approach – a critical review of professional literature, supplemented by empirical study of a selected service sector company. Findings – principles for calculating customer sales results and customer profitability appraisal are presented, together with proof of concept for the applicability of practical solutions presented herein. Originality/value – methodological solutions postulated herein are focused on optimising product sale results and supporting proper relations with customers.
Keywords:
customer relationship management, customer profitability, customer results account, customer cost account