Zeszyty naukowe
Autor: Zbigniew Kuryłek 901
Strony: 901–912
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-70
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono finansowanie hybrydowe, jakim jest mezzanine capital. Ukazano jego specyfikę i wpływ na osiągane wyniki przedsiębiorstw. W badaniu skupiono się na określeniu współzależności wybranych elementów rachunku wyników firm działających w Polsce, które pozyskały finansowanie mezzanine i przedstawiono konsekwencje wynikające z tego typu finansowania.
Słowa kluczowe: mezzanine capital, fuzje i przejęcia, wykupy lewarowane

SPECIFICS AND INFLUENCE OF MEZZANINE CAPITAL ON FINANCIAL RESULTS IN POLISH COMPANIES

Abstract
Research paper presents hybrid financing especially mezzanine capital. Moreover research consists influence of mezzanine capital on financial results in polish companies. Academic paper focuses on correlation between elements of financial statements at the beginning of using mezzanine capital. Results inform about financial situation in companies and consequences of raising hybrid financing.
Keywords: mezzanine capital, mergers and acquisitions, leveraged buyouts