Zeszyty naukowe
Autor: Sławomir Lisek 123
Strony: 123–132
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-10
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem pracy jest zbadanie skali finansyzacji w małopolskich spółkach giełdowych i zmian tego zjawiska w czasie.
Metodologia badania – Analiza sprawozdań finansowych badanych spółek. Badanie wielkości sprawozdawczych związanych z tym zjawiskiem i ich udziału w wielkościach sprawozdawczych ogółem.
Wynik – Skala zjawiska finansyzacji w spółkach giełdowych z małopolski jest nieznaczna i nie rozrasta się w czasie.
Oryginalność/wartość – Nowe badanie tego zjawiska w przedsiębiorstwach małopolskich.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, finansyzacja, raport finansowy

FINANCIALIZATION IN THE ACTIVITY OF THE PUBLIC COMPANIES FROM MALOPOLSKA AN IT’S CHANGES

Abstract
Purpose – Investigation of the size of the financialization in the public companies from Malopolska, and it’s changes.
Design/methodology/approach – Analyze of the companies’ financial reports.
Findings – Degree of financialization in the companies from Malopolska isn’t significant, and doesn’t increase.
Originality/value – New researches this problem in the enterprises from Malopolska.
Keywords: enterprise, financialization, financial report