Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Łagowski 133
Strony: 133–144
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-11
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Przeprowadzona analiza ma na celu porównanie efektywności finansowania wybranych oddziałów szpitalnych w województwie dolnośląskim w latach 2012–2014.
Metodologia badania – Badanie efektywności finansowania wybranych oddziałów szpitalnych przeprowadzono wykorzystując nieparametryczną metodę DEA.
Wynik – Wyniki pokazują duże zróżnicowanie wśród badanych jednostek, co oznacza, że możliwa jest poprawa ich funkcjonowania, bez potrzeby zwiększania poziomu finansowania.
Oryginalność/wartość – Narodowy Fundusz Zdrowia jako publiczny płatnik nie prowadzi badań dotyczących efektywności wydatkowanych środków, co niestety nie mobilizuje jednostek do podnoszenia swojej efektywności. Niniejsza analiza może stanowić materiał wstępny do szerszego badania problemu.
Słowa kluczowe: opieka zdrowotna, zdrowie, finansowanie opieki zdrowotnej

THE FINANCIAL EFFECTIVENESS IN SELECTED HOSPITALS FROM THE LOWER SILESIA AREA IN THE YEARS 2012–2014

Abstract
Purpose – The aim of the paper is the comparative analysis of financial effectiveness in selected hospitals from the Lower Silesia area in the years 2012–2014.
Methodology – The comparative effectiveness test were made by using the nonparametric method – DEA.
Results – The results presents a considerable variation between the medical units that have been surveyed. It was proved that improving functioning of hospitals, without increasing their funding, is possible to achieve.
Originality/value – Despite that the National Health Service is one of the greatest public payers, it doesn’t conduct researches of effective management of funds in medical units. This comparative analysis can be used as an initial material for an extensive study of the problem.
Keywords: healthcare, health, health care financing