Zeszyty naukowe
Autor: Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz, Katarzyna Hawran, Joanna Kowalik 167
Strony: 167–178
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-14
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji spółek publicznych z wykorzystaniem wskaźników sektorowych obliczonych na podstawie sprawozdań finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
Słowa kluczowe: spółki publiczne, wskaźniki sektorowe

SECTOR INDICATORS IN THE ASSESSMENT OF PUBLIC COMPANIES BASED ON FINANCIAL STATEMENTS PRESENTED IN ACCORDANCE WITH IAS

Abstract
The aim of this article is to present the situation of public companies using sectoral indicators calculated on the basis of financial statements prepared in accordance with International Accounting Standards.
Keywords: public companies, sectoral indicators