Zeszyty naukowe
Autor: Grzegorz Michalski, Emilia Brożyna 159
Strony: 159–165
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-13
pdfpełen tekst

Abstract
Purpose – The main purpose of the paper is a scientific discussion about the influence of stock level on profits of enterprises selling online in Poland. This article explores the domain of inventory levels and their impact on capital and other financial management issues in e-commerce companies.
Design/methodology/approach – The test procedure is based on the method of a multiple case study research. The subject of the research is companies that sell online in Poland. In the project descriptive methods regarding statistics and the financial analysis are mainly used. Crucial is access to data from the financial statements of the Amadeus database. Achieving the targets have been used in literature studies, in particular, Polish and English-language economics literature.
Findings – The level of inventories has a large significance for the profits and losses of e-commerce companies. Nevertheless, the profits of companies selling online do not differ significantly on the background of the entire industry.
Originality/value – The project can be used to build and to evaluate scientific issues related to the integration of capital structure management, and other financial management issues in organizations. The proposed research is also of great importance for the use of theoretical empirical data collected during the project. They can also serve as a basis to correct the theoretical model of performance management in companies. The research will aim at contributing to a better understanding of issues associated with the influence of factors that determine economical efficiency.
Keywords: e-commerce, online sale, internet, inventory management, stock

WPŁYW POZIOMU ZAPASÓW NA ZYSKOWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW E-COMMERCE W POLSCE

Streszczenie
Cel – Głównym celem artykułu jest dyskusja naukowa na temat wpływu zapasów na poziom zysków przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż online w Polsce.
Metodologia/podejście – Procedura testowa opiera się na metodzie wielokrotnych badań studium przypadku. Przedmiotem badań są firmy, które sprzedają online w Polsce. Wykorzystano dane statystyczne i analizę finansową na podstwie dostępnych sprawozdań finansowych z bazy Amadeus. Osiągnięcie tych celów stosowano w badaniach literatury, polskiej i anglojęzycznej.
Wynik – poziom zapasów ma duże znaczenie dla zysków i strat spółek e-commerce. Zyski firm sprzedających w Internecie nie różnią się znacząco na tle całego przemysłu.
Oryginalność/wartość – Projekt może być wykorzystywane do budowania i oceny zagadnień naukowych związanych z integracją zarządzania struktury kapitału i innych kwestii związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach. Przeprowadzone badania są istotne dla stosowania teoretycznych zebranych danych empirycznych w projekcie i mogą również służyć jako podstawa do skorygowania modeli zarządzania wydajnością w firmach. Badania będą miały na celu przyczynienie się do lepszego zrozumienia zagadnień związanych z wpływem czynników i określenia ich ekonomicznej efektywności.
Słowa kluczowe: e-commerce, sprzedaż online, internet, zarządzanie zapasami, przedsiębiorstwo