Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Dalecka 323
Strony: 323–334
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-27
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – artykuł prezentuje rozważania na temat procedur analitycznych w wykrywaniu manipulacji księgowych w Polsce i za granicą.
Metodologia badania – analiza aktów prawnych i badania literaturowe.
Wnioski – w artykule zaprezentowano definicje i zasady stosowania procedur analitycznych przez menadżerów, analityków finansowych i biegłych rewidentów. Procedury analityczne odgrywają ważną rolę w wykrywaniu manipulacji księgowych. Właściwie zaprojektowane i wykonane procedury analityczne mogą pozwolić audytorowi skuteczniej osiągać cele kontroli poprzez zmniejszenie lub zastąpienie innych szczegółowych badań.
Słowa kluczowe: analiza finansowa, procedury analityczne, manipulacje księgowe

APPLICATION OF ANALYTICAL PROCEDURES FOR THE DETECTION OF ACCOUNTING MANIPULATION

Abstract
The auditor should perform risk assessment for the identification and assessment of risks of material misstatement at the financial statement and assertion level, and the risk assessment procedures should include analytical procedures. Analytical procedures are one of many financial audit processes which help an auditor understand the client’s business and changes in the business, and to identify potential risk areas to plan other audit procedurest. Final analytical procedures are used as an overall review of the financial information in the final review stage of the audit.
Keywords: analytical procedures, financial audit, accounting manipulation