Zeszyty naukowe
Autor: Aneta Napieraj, Marta Sukiennik 357
Strony: 357–366
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-30
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono systemowe zarządzanie jakością w wybranej kopalni węgla kamiennego. Zwrócono uwagę na fakt, że stosowanie zarządzania jakością ma dobry wpływ na przedsiębiorstwo, a w tym na jego efektywność. Zaproponowano także kierunek dalszych działań, które prowadzić mają do dalszej poprawy efektywności.
Słowa kluczowe: zarządzanie jakością, kopalnia węgla kamiennego, efektywność

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AS A PART OF THE EFFICIENCY IMPROVEMENT IN THE POLISH COAL MINE

Abstract
This paper presents the system quality management in selected coal mine. It was noted that the use of quality management is good for business, and including its effectiveness. The aim of further action has been also introduced that can lead to further efficiency improvements.
Keywords: quality management, coal mine, efficiency