Zeszyty naukowe
Autor: Róża Kosińska, Eugeniusz Ruśkowski, Piotr Woltanowski 17
Strony: 17–27
DOI: 10.18276/frfu.2016.84/2-02
pdfpełen tekst

Streszczenie
Planując kompleksową reformę administracji podatkowej, należy uwzględniać potrzebę sta-bilności przyjętych rozwiązań. Warunkuje to należytą efektywność docelowego systemu; negatywnym przykładem służyć tu może częściowa reforma konsolidacyjna. Nie należy też dopuścić do sytuacji, w której proces reformowania przebiegający etapami zostanie zarzucony, nim osiągnie model docelowy. Reformatorzy muszą pamiętać także o potrzebie respektowania praw podatnika i ponadustawowych regulacji prawnych. Kluczową sprawą dla zapewnienia efektywności służb podatkowych jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracowników wspieranych właściwą polityką kadrową i motywacyjną – należy rozważyć weryfikację kadr pod kątem wykształcenia i doskonalenia się. Nieocenione w tym względzie okazać się mogą długofalowe efekty działania Krajowej Szkoły Skarbowości.
Słowa kluczowe: stabilność, przygotowanie merytoryczne pracowników, prawa podatników

EFFICIENCY IN REFORMS OF THE TAX SERVICES – SELECTED ISSUES

Abstract
A comprehensive reform of the tax administration must take into account the need for stability of the solutions. It determines the further reasonable efficiency of the system and a partial consolidation reform may serve as the negative example in Poland. Introduced changes should not be allowed to be abandoned, as it was at the first attempt to introduce KAS. Reformers must also bear in mind the need to respect the rights of the taxpayer and legal regulations that are superior to acts. The proper preparation of substantive staff is the key issue to be ensured for the efficiency of tax services. It ought to be supported by appropriate policy and personnel motivation. The verification of personnel should be considered for further training and improvement of the service. Long-term effects of the National School of Treasury’s actions can turn to be invaluable in this matter.
Keywords: stability, expertise of employees, taxpayers rights