Zeszyty naukowe
Autor: Anna Pluta 81
Strony: 81-94
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule poruszono problem pracowników mających kłopot z czasem pracy przejawiający się w wydłużaniu czasu pracy oraz nieracjonalnym wykorzystaniu godzin pracy. Efektem tego jest pracoholizm i wypalenie zawodowe. Celem artykułu jest próba określenia sposobów kierowania pracownikami, u których pojawiają się problemy z czasem pracy.
Słowa kluczowe: czas pracy, pracoholizm, wypalenie zawodowe, kierowanie pracownikami.

MANAGING EMPLOYEES WHO HAVE PROBLEMS WITH THE WORK TIME

Summary
The problem discussed in the paper concerns employees who have work time problems among which there are such symptoms as work time lengthening and nonrational use of working hours. All those work time issues usually result with workaholism and burnout of the contemporary employees. The author makes an attempt to identify ways of managing employees who have problems with their work time.
Keywords: working time, workaholism, burnout, managing employees.