Zeszyty naukowe
Autor: Nataliia Skopenko, Nataliia Hunko 279
Strony: 279-289
pdf pełen tekst

Abstract
This article explores the main ecological problems of Ukraine, food industry enterprises for example sugar industry enterprises. The main economic problems which affect the greening of production are researched. The main problems of sugar industry enterprises which influence the deterioration of ecological situation are formed. The main of them are: high material expenditure of production, use of physically and morally outdated equipment and technologies, and the absence of cleaning equipment.
The factors which affect production of ecologically clean products of sugar industry have been researched, and the main directions and trends of ecological restructuring of sugar industry enterprises have been formed.
Keywords: food industry, sugar industry, restructuring, ecology

KIERUNKI EKOLOGICZNEJ RESTRUKTURYZACJI UKRAIŃSKICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Streszczenie
W artykule poruszono główne problemy ekologiczne Ukrainy, w tym przemysłu spożywczego, na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu cukrowniczego. Przeanalizowano problemy gospodarcze, które wpływają na produkcję przyjazną dla środowiska. Na tym tle określono problemy przedsiębiorstw przemysłu cukrowniczego, które powodują pogorszenie sytuacji ekologicznej. Jednymi z najważniejszych są: wysokie koszty materiałowe produkcji, stosowanie fizycznie i etycznie wątpliwych sprzętów i technologii oraz brak urządzeń do oczyszczania. Zbadano czynniki oddziałujące na produkcję ekologicznie czystych wyrobów przemysłu cukrowniczego oraz określono kluczowe kierunki i trendy ekologicznej restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłu cukrowniczego.
Słowa kluczowe: przemysł spożywczy, przemysł cukrowniczy, restrukturyzacja, ekologia
JEL Codes: M 290, P2