Zeszyty naukowe
Autor: Janusz Żarnowski 255
Strony: 255-263
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono badania efektu kapitalizacji w Polsce w latach 1998–2010 oparte na grupowaniu spółek w portfele i zastosowanie regresji przekrojowej Famy-McBetha. Wyniki potwierdzają ekonomicznie istotny, lecz nieistotny statystycznie efekt kapitalizacji w całym badanym okresie, oraz ekonomicznie i statystycznie istotny efekt kapitalizacji w podokresie 2003–2010.

CAPITALIZATION EFFECT IN POLAND


Summary
The article presents research on capitalization effect in Poland in period 1998–2010, based on grouping stocks into portfolios and using Fama-McBeth cross-section regression. Results confirm economically important, but statistically insignificant capitalization effect in the whole period and both economically important and statistically significant capitalization effect in2003–2010 subperiod in Poland.