Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Byrka-Kita 509
Strony: 509-518
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule zaprezentowano klasyfikację podejść do pomiaru premii z tytułu kontroli, którą stworzono na podstawie analizy przeprowadzonych nad tym zagadnieniem badań. Następnie szczegółowo zaprezentowano podejście polegające na szacowaniu premii na podstawie różnicy pomiędzy ceną zaproponowaną w wezwaniu oraz ceną rynkową danego waloru przed lub po ogłoszeniu wezwania.

CONTROL PREMIUM MEASUREMENT ON THE BASIS OF THE PRICE DIFFERENCES BETWEEN MARKET PRICE AND PRICE OFFERED IN CALLS FOR THE SALES OF SHARES IN VOLUNTARY TENDER OFFERS


Summary
The main purpose of the paper is to present classification of the approaches to the control premium measurement, which was elaborated on the basis of the extensive literature review. Then the methodology based on differences between market price and price offered in calls for the sales of shares in voluntary tender offers was discussed in a greater detail. The paper can be regarded as an introduction to a broader discussion and analysis of premiums reflecting degree of control.