Zeszyty naukowe
Autor: Tomasz Wiśniewski 391
Strony: 391-399
pdf pełen tekst

Streszczenie
Artykuł stanowi wprowadzenie do problemu szacowania utraconych korzyści w sporach sądowych i arbitrażowych dotyczących szkód ponoszonych przez przedsiębiorstwa z różnych tytułów. Przeanalizowano zagadnienia definicji utraconych korzyści i pokrewnych kategorii, uwarunkowań prawnych występowania utraconych korzyści oraz warunków prawidłowej ich wyceny. Analizie poddana była polska rzeczywistość prawna z odniesieniami do rozwiązań stosowanych w USA.

LOST BENEFITS FROM FINANCIAL AND LEGAL PERSPECTIVE


Summary
Paper includes the introduction to the issue of lost profits due to damages incurred by companies and calculation of their value according to Polish law and practical experiences from the US. Analysis comprises lost profit definition in Polish regulations, conditions in which lost profits are confirmed as well as proper methods of lost profits valuation.