Zeszyty naukowe
Autor: Konrad Stępień 381
Strony: 381-390
pdf pełen tekst

Streszczenie
Nadrzędnymi celami działalności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej są: pomnażanie bogactwa właścicieli oraz zapewnienie istnienia przedsiębiorstwa. Chcąc oceniać realizację nadrzędnych celów przez przedsiębiorstwa, trzeba posługiwać się odpowiednimi miernikami. Niniejsze opracowanie poświęcono prezentacji istoty kluczowych mierników wyników działalności przedsiębiorstw.

KEY MEASURES OF THE ENTERPRISE PERFORMANCE


Summary
The multiplication of the owners’ capital and guaranteeing the enterprise’s continuous existence, are the main goals of enterprise activity in market economy. It is necessary to use suitable measures to estimate realization of those goals in enterprises. This paper presents the essence of the key measures of the enterprise performance.