Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Krasodomska, Krzysztof Jonas 695
Strony: 695-704
pdf pełen tekst

KOSZTY BADAŃ ROZWOJOWYCH W MIĘDZYNARODOWEJ I POLSKIEJ RACHUNKOWOŚCI I PRAWIE PODATKOWYM

Streszczenie
Artykuł porusza problematykę odmiennego podejścia do kosztów prac badawczych w rachunkowości i polskim systemie podatkowym. W części dotyczącej ujęcia tej kategorii w rachunkowości, zaprezentowano stanowisko uregulowane w MSR oraz w polskiej ustawie o rachunkowości wraz z metodami rozpoznawania tych kosztów w praktyce.

Summary
Research and development is a process intended to create new or improved product, service or technology, that can provide a competitive advantage at the market. Because this process is risky and complex, it must be subjected to accounting and tax regulations. The article concerns the problem of different approaches to the research and development costs in the accounting and tax law. The regulations of the IFRS, Polish accounting act and the Legal Persons’ Income Tax Act are presented together with three methods of their recognition, existing in the practice of entities worldwide.