Zeszyty naukowe
Autor: Jerzy Gajdka 303
Strony: 303-311
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule omówiono zjawisko określane w literaturze przedmiotu jako kształtowanie zysków. Porównano w nim skalę zjawiska w wybranych krajach europejskich w nawiązaniu do stanu gospodarek w okresie kryzysu finansowego.

EARNINGS MANAGEMENT AND FINANCIAL CRISIS IN EUROPE


Summary
In paper we discuss the problem of a phenomenon known as „earnings management”. The differences in the scope of this phenomenon among different countries were described in the context of financial crisis in Europe.